บริการสร้างเว็บไซต์

พัฒนาเว็บไซต์ Theme และ WordPress ด้วยมืออาชีพ เสร็จตามกำหนด
เว็บไซต์รองรับการดูผ่านมือถือและการทำ SEO
ส่งงานพร้อม Hosting + Domain ให้

การเริ่มใช้งาน

ยังไม่เริ่มทำเว็บ ขายผ่าน social อย่างเดียว
ทำหลายรายรูปแบบไม่โดนใจ ราคาบานปลาย
แก้งานแล้ว แก้งานอีก งานไม่จบ เว็บไม่ออก
เว็บไม่รองรอง SEO ต้องรื้อใหม่ ทำใหม่

ขั้นตอนการทำงาน

รับทราบและตกลงขอบเขตของงาน สินค้า การออกแบบ และรูปแบบของเว็บไซต์
สรุปรายงานความต้องการส่งให้ตรวจสอบ
รับขัอมูล เนื้อหา รูปภาพ
ออกแบบโลโก้ วาง Layout และการทำงานของส่วนต่างๆในเว็บไซต์
ส่งแบบร่างเว็บไซต์ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง
จัดทำเว็บไซต์ พร้อมจัดส่งงานตามเวลาที่ตกลงกัน พร้อมส่งมอบงาน