บริการจัดส่งสินค้า

แพ๊คและจัดส่งสินค้า อย่างมืออาชีพและปลอดภัย

ก่อนเริ่มใช้งาน

จ้างคนมาแพ็คสินค้าเพิ่ม ต้นทุนเพิ่ม
ต้องรีบไปส่งของที่ไปรษณีย์ทุกวัน ยุ่งมาก

ขั้นตอนการทำงาน

รับข้อมูลรายละเอียดเรื่องของสินค้า
จัดทำฐานขัอมูลสินค้า พร้อมระบบหลังบ้านเพื่ออัพเดทรายการสินค้าขาย
รับสินค้าเข้าคลังสินค้าพร้อมอัพเดทสต็อคสินค้า
รับรายการเข้าออกตามปกติ
เริ่มทำงาน

ประสบการณ์

จัดการคลังสินค้าออนไลน์มามากกว่า 5 ปี
ระบบคลังสินค้าทันสมัย ใช้ barcode ในการจัดการรายการสินค้า
จัดทำระบบการจำหน่ายสินค้าแบบ ecommecre ระบบหลังบ้าน และระบบจัดส่งสินค้าแบบ realtime

ราคาขึ้นกับค่าบริการจัดส่งสินค้า