รับทำ SEO โปรโมทเว็บไซด์

Jump Starter ให้บริการทำSEO อย่างถูกวิธีให้เว็บไซด์ติดอันดับบน Search Engine เช่น Google Yahoo Bing Etc.

SEO คือ การทำอันดับของเว็บไซต์ให้แสดงผลอยู่ในอันดับที่ดีเพื่อสามารถที่จะค้นหาได้ง่ายขึ้นแต่การจะติดอันดับแรกๆได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆควรต้องศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการทำ SEO

ประโยชน์ของการทำ SEO

  • เพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซด์ (Traffic) โดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ และ Traffic ที่เข้ามานั้นค่อนข้างมีคุณภาพ
  • มีโอกาสถูกค้นพบผ่าน Keywords ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้ง่ายขึ้น
  • เสียค่าใช้จ่ายน้อยมากเมื่อเทียบกับการโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบอื่นแต่ต้องใช้เวลาในการทำ

ขั้นตอนการทำ SEO ของ Jump Starter

1.วิเคราะห์ปรับปรุง Website ของลูกค้าให้ตรงตามหลัก SEO

2.วิเคราะห์หา Keyword ที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้

3.สร้าง Backling ที่มีคุณภาพปลอดภัยจากการโดนแบน